Pomposa 5 String

POMPOSA
J.S.Bach đặt tên là Pomposa cho nhạc cụ này, do chính ông thiết kế (1723) và đã ra lệnh cho Hoffmann thực hiện nó vào năm 1724.
Bản thiết kế đã bị mất bởi Maria Magdalina - vợ của anh ấy-. Do đó, không nhiều luthier biết cách làm nó. Bộ số 6 được xem là để viết cho nhạc cụ này, sau đó được sắp xếp lại cho cello sau đó.
Số lượng :