Student Cello

15,000,000

Với dòng gỗ đặc biệt làm cầu mặc dù được gọi là cello sinh viên nhưng âm thanh rất mạnh mẽ và chắc chắn nổi bật so với cùng cấp trên thị trường. 
Nhưng giá cả phải chăng: 650 USD.
 
 
 
 
Số lượng :

Sản Phẩm Đã Xem

Student Cello

15,000,000