Second Hand Violin Maggini Model

Là những cây đàn được làm ở Châu Âu, (thường là sau chiến tranh thế giới thứ 2) ở Ý, Pháp, Đức, Áo, Tiệp v..vv.. Được sữa chữa và set up một cách chuyên nghiệp bởi Tien's violin. Giá cả tùy theo giá trị cây đàn và thương hiệu của nó.

Số lượng :