Intermediate Violin

5,000,000

Nguyên liệu giống như đàn violin 2.800.000 nhưng việc xử lý và xử lý gỗ được nâng cấp, nên 
âm thanh chắc và vang xa hơn.
Số lượng :

Sản Phẩm Đã Xem